Yurist.ck.ua

Home Виконання судових рішень

Правовий супровід виконання судових  рішень

Виконавче   провадження  як  завершальна  стадія  судового  провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових  осіб)  - це сукупність дій органів і посадових осіб,  визначених у Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших  органів (посадових осіб),  які провадяться на підставах,  в межах повноважень та у  спосіб,  визначених  цим  Законом,  іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа,  на користь чи  в  інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом. Сторони можуть реалізовувати  свої  права  і  обов'язки  у виконавчому   провадженні   самостійно  або  через  представників. Особиста  участь  фізичної  особи  у  виконавчому  провадженні  не позбавляє її права мати представника,  крім випадку,  коли боржник згідно з рішенням зобов'язаний вчинити певні дії особисто. Участь  юридичних   осіб   у   виконавчому   провадженні здійснюється їх керівниками чи органами,  посадовими особами,  які діють у межах  повноважень,  наданих  їм  законом,  або  через представників юридичної особи.

Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі наступних виконавчих документів:

1) виконавчі   листи,   що   видаються   судами,   і   накази  господарських судів,  у тому числі на підставі рішень третейського  суду та рішень Міжнародного  комерційного  арбітражного  суду  при  Торгово-промисловій  палаті  і  Морської  арбітражної  комісії при  Торгово-промисловій палаті;

2) ухвали,  постанови  судів  у   цивільних,   господарських,  адміністративних,   кримінальних    справах    та   справах   про  адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3) судові накази;

4) виконавчі написи нотаріусів;

5) посвідчення комісій по трудових спорах,  що  видаються  на  підставі відповідних рішень таких комісій;

6) постанови    органів   (посадових   осіб),   уповноважених  розглядати справи про адміністративні правопорушення  у  випадках,  передбачених законом;

7) постанови  державного  виконавця про стягнення виконавчого  збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих  дій і накладенням штрафу;

8) рішення  інших органів державної влади,  якщо їх виконання  за законом покладено на державну виконавчу службу;

9) рішення Європейського суду з  прав  людини  з  урахуванням  особливостей,  передбачених  Законом України "Про виконання рішень  та застосування  практики  Європейського  суду  з   прав   людини".

Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки:

1. посвідчення комісій по трудових спорах,  постанови судів у справах про адміністративні правопорушення  та  постанови  органів (посадових    осіб),    уповноважених    розглядати   справи   про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;

2. інші виконавчі документи - протягом  року;

3. рішення про стягнення періодичних платежів (у справах  про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я,  втратою годувальника тощо)  можуть бути  пред'явлені  для виконання протягом усього періоду,  на який присуджені платежі.

До послуги входить:

- письмова або усна консультація (рекомендація) фахівця щодо замовленої послуги;

- підготовка необхідних документів для звернення до виконавчої служби;

- супровід виконання рішення;

- інші послуги.

В ході надання відповідних юридичних послуг забезпечується як комплексний супровід виконавчого провадження, так і супровід будь-якої окремої його стадії або дії.

Виконання судових рішень Черкаси, виконання рішень суду м. Черкаси, допомога виконання судових рішень Черкасах, стягнення коштів з боржника м. Черкаси, юридична послуга з виконання судових рішень Черкаси,
Исполнение судебных решений Черкассы, исполнение решений суда г. Черкассы, помощь исполнения судебных решений Черкассах, взыскание средств с должника г. Черкассы, юридическая услуга по исполнению судебных решений Черкассы,