Yurist.ck.ua

Home Внесення змін

Внесення змін до відомостей про юридичну особу,  які містяться в Єдиному державному реєстрі та внесення змін для підприємців

Внесення змін (реєстрація змін) до установчих документів юридичної особи          

Реєстрація у всіх інстанціях змін відомостей про юридичну особу та  змін до установчих документів суб'єкта господарювання будь-якої організаційно-правової форми.

Для підприємств:

 • Реєстрація зміни керівника юридичної особи;
 • Реєстрація зміни складу засновників (учасників);
 • Реєстрація зміни місцезнаходження юридичної  особи:

-          в межах району;

-          переведення з району в район.

 • Реєстрація зміни найменування юридичної особи;
 • Реєстрація зміни організаційно-правової форми;
 • Збільшення або зменшення розміру статутного (складеного) капіталу;
 • Зміна видів економічної діяльності (КВЭД);
 • Реорганізація (перетворення) підприємств;
 • Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи старого зразка на новий;
 • Примусове виключення учасника;
 • Отримання довідок, виписок з ЕДРПОУ;
 • Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу;
 • Інші зміни.

Для підприємців:

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію підприємця старого зразка на новий;

Зміна:

 • прізвища, імені, по батькові;
 • адреси реєстрації в межах району;
 • адреси реєстрації з переведенням в інший район.
 • інші зміни.

Внесення змін (реєстрація змін) до установчих документів юридичної особи та внесення змін для підприємців Черкаси.  Внесення змін (реєстрація змін) до установчих документів юридичної особи та внесення змін для підприємців Черкасах.  Внесення змін (реєстрація змін) до установчих документів юридичної особи та внесення змін для підприємців у місті Черкаси.  Реєстрація зміни керівника юридичної особи ТОВ, ПП Черкаси. Реєстрація зміни керівника юридичної особи ТОВ, ПП Черкасах. Реєстрація зміни керівника юридичної особи ТОВ, ПП у місті Черкаси. Реєстрація зміни складу засновників (учасників) ТОВ, ПП Черкаси. Реєстрація зміни складу засновників (учасників) ТОВ, ПП Черкасах. Реєстрація зміни складу засновників (учасників) ТОВ, ПП у місті Черкаси. Реєстрація зміни місцезнаходження юридичної  особи ТОВ, ПП в межах району, переведення з району в район Черкаси. Реєстрація зміни місцезнаходження юридичної  особи ТОВ, ПП в межах району, переведення з району в район Черкасах. Реєстрація зміни місцезнаходження юридичної  особи ТОВ, ПП в межах району, переведення з району в район у місті Черкаси. Реєстрація зміни найменування юридичної особи ТОВ, ПП Черкаси. Реєстрація зміни найменування юридичної особи ТОВ, ПП Черкасах. Реєстрація зміни найменування юридичної особи ТОВ, ПП у місті Черкаси. Реєстрація зміни організаційно-правової форми ТОВ, ПП Черкаси. Реєстрація зміни організаційно-правової форми ТОВ, ПП Черкасах. Реєстрація зміни організаційно-правової форми ТОВ, ПП у місті  Черкаси. Збільшення або зменшення розміру статутного (складеного) капіталу ТОВ, ПП Черкаси. Збільшення або зменшення розміру статутного (складеного) капіталу ТОВ, ПП Черкасах. Збільшення або зменшення розміру статутного (складеного) капіталу ТОВ, ПП у місті Черкаси. Зміна видів економічної діяльності (КВЭД) ТОВ, ПП Черкаси. Зміна видів економічної діяльності (КВЭД) ТОВ, ПП Черкасах. Зміна видів економічної діяльності (КВЭД) ТОВ, ПП у місті Черкаси. Реорганізація (перетворення) підприємств ТОВ, ПП Черкаси. Реорганізація (перетворення) підприємств ТОВ, ПП Черкасах. Реорганізація (перетворення) підприємств ТОВ, ПП у місті Черкаси. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи старого зразка на новий ТОВ, ПП Черкаси. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи старого зразка на новий ТОВ, ПП Черкасах. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи старого зразка на новий ТОВ, ПП у місті Черкаси.  Примусове виключення учасника ТОВ, ПП Черкаси. Примусове виключення учасника ТОВ, ПП Черкасах. Примусове виключення учасника ТОВ, ПП у місті Черкаси. Отримання довідок, виписок з ЕДРПОУ Черкаси. Отримання довідок, виписок з ЕДРПОУ Черкасах. Отримання довідок, виписок з ЕДРПОУ у місті Черкаси. Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ, ПП Черкаси. Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ, ПП Черкасах. Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ, ПП у місті Черкаси.

Регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и внесения изменений для предпринимателей Черкассы. Регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и внесения изменений для предпринимателей Черкассах. Регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и внесения изменений для предпринимателей в городе Черкассы. Регистрация смены руководителя юридического лица ООО, ЧП Черкассы. Регистрация смены руководителя юридического лица ООО, ЧП Черкассах. Регистрация смены руководителя юридического лица ООО, ЧП в городе Черкассы. Регистрация изменения состава учредителей (участников) ООО, ЧП Черкассы. Регистрация изменения состава учредителей (участников) ООО, ЧП Черкассах. Регистрация изменения состава учредителей (участников) ООО, ЧП в городе Черкассы. Регистрация изменения местонахождения юридического лица ООО, ЧП в пределах района, перевод с района в район Черкассы. Регистрация изменения местонахождения юридического лица ООО, ЧП в пределах района, перевод с района в район Черкассах. Регистрация изменения местонахождения юридического лица ООО, ЧП в пределах района, перевод с района в район в городе Черкассы. Регистрация изменения наименования юридического лица ООО, ЧП Черкассы. Регистрация изменения наименования юридического лица ООО, ЧП Черкассах. Регистрация изменения наименования юридического лица ООО, ЧП в городе Черкассы. Регистрация изменения организационно-правовой формы ООО, ЧП Черкассы. Регистрация изменения организационно-правовой формы ООО, ЧП Черкассах. Регистрация изменения организационно-правовой формы ООО, ЧП в городе Черкассы. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала ООО, ЧП Черкассы. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала ООО, ЧП Черкассах. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала ООО, ЧП в городе Черкассы. Изменение видов экономической деятельности (КВЭД) ООО, ЧП Черкассы. Изменение видов экономической деятельности (КВЭД) ООО, ЧП Черкассах. Изменение видов экономической деятельности (КВЭД) ООО, ЧП в городе Черкассы. Реорганизация (преобразование) предприятий ООО, ЧП Черкассы. Реорганизация (преобразование) предприятий ООО, ЧП Черкассах. Реорганизация (преобразование) предприятий ООО, ЧП в городе Черкассы. Замена свидетельства о государственной регистрации юридического лица старого образца на новый ООО, ЧП Черкассы. Замена свидетельства о государственной регистрации юридического лица старого образца на новый ООО, ЧП Черкассах. Замена свидетельства о государственной регистрации юридического лица старого образца на новый ООО, ЧП в городе Черкассы. Принудительное исключение участника ООО, ЧП Черкассы. Принудительное исключение участника ООО, ЧП Черкассах. Принудительное исключение участника ООО, ЧП в городе Черкассы. Получение справок, выписок из ЕГРПОУ Черкассы. Получение справок, выписок из ЕГРПОУ Черкассах. Получение справок, выписок из ЕГРПОУ в городе Черкассы. Ежегодное подтверждение сведений о юридическом лице ООО, ЧП Черкассы. Ежегодное подтверждение сведений о юридическом лице ООО, ЧП Черкассах. Ежегодное подтверждение сведений о юридическом лице ООО, ЧП в городе Черкассы.