Yurist.ck.ua

Home Реєстрація ТОВ

Реєстрація
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариством  з    обмеженою    відповідальністю    визнається  товариство,  що  має  статутний  капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.
Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.
Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності  чи розташування  офісу,  з  якого проводиться щоденне керування   діяльністю   юридичної  особи  (переважно  знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Реєстрація ТОВ в Черкасах. Перелік послуг:

 • підготовка всіх необхідних засновницьких документів (протокол зборів засновників, статут, акт прийому-передачі майна в статутний капітал (якщо внесок майном));
 • реєстрація в  органах Державної реєстраційної служби України;
 • реєстрація в управлінні статистики;
 • реєстрація в Пенсійному фонді;
 • виготовлення печатки.

Консультування з питань вибору кодів видів економічної діяльності за КВЕД.
За необхідності, допомогаємо у відкритті  поточного рахунку в банку.

Для реєстрації необхідно надати наступні документи:

Засновники - фізичні особи.

 • ксерокопії паспортів (1-а, 2-а сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію) та реєстраційних номерів облікової картки платника податків засновників і посадових осіб (директора, головного бухгалтера). У випадку, якщо засновниками є фізичні особи - нерезиденти, то надається ксерокопія паспорта з перекладом на українську мову (крім громадян Російської Федерації)), ксерокопія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 • ксерокопія договору оренди та/або суборенди та правовстановлюючий документ від орендодавця (свідоцтво про право власності на приміщення).

Інформація щодо:

 • назви та місцезнаходження юридичної особи (із зазначенням поштового індексу);
 • розміру статутного капіталу та порядку його формування (в разі формування статутного капіталу майном – перелік майна, яке вноситься до статутного капіталу юридичної особи);
 • частки засновників у статутному капіталі юридичної особи;
 • перелік основних видів діяльності юридичної особи;
 • осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи (П.І.П, інд. номер);
 • номерів телефонів, факсу юридичної особи, адреси електронної пошти, адреси сторінки юридичної  в Інтернеті (якщо є).

Засновники - юридичні особи.

 • нотаріальна копія виписки  з ЕДР.
 • протокол зборів від ТОВ або рішення від приватного підприємства про рішення  створити нове підприємство або увійти до складу нового підприємства.
 • ксерокопії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платника податків посадових осіб (директора, головного бухгалтера) нового підприємства.
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від засновника (наказ про призначення директора або довіреність на можливість підписання документів).

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути завірений згідно законодавства країни його видачі, перекладений на українську мову та легалізований у консульській установі України.

Реєстрація тзов ТОВ м. Черкаси, реєстрація тзов, ТОВ у Черкасах, реєстрація ТОВ, тзов, реєстрація тов місто Черкаси, реєстрація тов у Черкасах, реєстрація тов, реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю м. Черкаси. Реєстрація, реорганізація підприємства, реорганізація. Товариство, тов, тзов, пп, ат, ват, зат, пат, прат м. Черкаси. Регистрация ООО Черкассы, регистрация ООО, ООО в Черкассах, регистрация ООО, ООО, регистрация ооо Черкассы, регистрация ооо в Черкассах, регистрация ооо, регистрация общества с ограниченной ответственностью. Регистрация, реорганизация предприятия, реорганизация. Общество, ооо, ООО, ЧП, ао, оао, зао, прат, пат. РЕГИСТРАЦИЯ ООО Г. ЧЕРКАССЫ. Регистрация общества с ограниченной ответственностью ООО в городе Черкассы Черкассах. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Г.ЧЕРКАССЫ, регистрация предприятия в Черкассах, регистрация предприятия под ключ г. Черкассы, быстрая регистрация предприятий в Черкассах, Юридичекие услуги в Черкассах, юридические услуги г. Черкассы, все виды юридических услуг Черкассы Юридичні послуги в Черкасах, юридичні послуги м. Черкаси, всі види юридичних послуг Черкаси, юрист г. Черкасси, юрист м. Черкаси