Yurist.ck.ua

Home Захист корпоративних прав, бізнесу

Вирішення корпоративних суперечок і конфліктів
Захист корпоративних прав, бізнесу

Вирішення корпоративних суперечок можливе шляхом:

 • досудового врегулювання;
 • уникнення суперечок (виключення учасника з товариства, розробка і коректування установчих документів товариства);
 • судового  вирішення.

Надається правова підтримка в межах розгляду усіх категорій корпоративних суперечок, серед яких:

 • спори щодо визнання недійсними установчих документів господарського товариства, щодо внесення змін до установчих документів;
 • спори за позовами учасників (засновників, акціонерів) господарського товариства, пов’язані з вимогами про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та скасування його державної реєстрації у зв’язку порушеннями вимог законодавства щодо порядку їх прийняття і затвердження документів;
 • спори щодо визнання рішень загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства недійсними;
 • спори, пов’язані з виходом, виключенням учасника з господарського товариства; вступом правонаступника учасника до господарського товариства;
 • визнання права власності на частку в господарському товаристві;
 • спори, пов'язані з оцінкою внесків засновників і відчуженням корпоративних прав;
 • спори, пов’язані зі зміною статутного капіталу товариства;
 • спори щодо порядку нарахування та виплати дивідендів учасникам (акціонерам) господарського товариства;
 • спори щодо надання інформації про діяльність господарського товариства;
 • спори щодо порядку обрання та відкликання, компетенції виконавчого органу господарського товариства;
 • будь-які інші спори, що виникають з корпоративних відносин.

Надаються  консультації з питань:

 • вирішення всіх видів корпоративних суперечок;
 • розробки, коректування установчих документів товариства в цілях запобігання корпоративних конфліктів;
 • розробки стратегії поведінки учасника корпоративного конфлікту;
 • перспективи розвитку корпоративного конфлікту.

Проводиться експертиза:

 • установчих документів товариства на предмет можливості виникнення корпоративних конфліктів;
 • законності дій і прийнятих рішень органів управління товариства.

Розробка оптимальної схеми органів управління підприємства:

 • консультування з питань вибору системи органів управління;
 • розробка необхідних внутрішніх документів товариства;
 • аналіз діючої системи управління товариством.

Вирішення корпоративних суперечок Черкаси. Розгляд усіх категорій корпоративних суперечок Черкаси.Разрешение корпоративных споров Черкассы. Рассмотрение всех категорий корпоративных споров Черкассы. Юридичекие услуги в Черкассах, юридические услуги г. Черкассы, все виды юридических услуг Черкассы